BAO VE TAN VIET

12/07/2012

Giấy chứng nhận đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Nhân viên bảo vệ của Toàn Việt được Công An đào tạo và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ theo luật pháp Việt Nam.

Một số giấy chứng nhận nghiệp vụ bảo vệ do Bộ Công An cấp.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]