>
Trang bị sổ sách và công cụ hỗ trợ

Trang bị sổ sách và công cụ hỗ trợ


1/ Trang bị sổ sách và các biểu mẫu :

► Sổ đăng ký khách đến liên hệ công tác.

► Sổ theo dõi hàng xuất.

►  Sổ theo dõi hàng nhập.

► Sổ đăng ký nguyên vật liệu mang vào, phiếu tạm nhập.

► Sổ theo dõi cán bộ nhân viên được ra vào trong giờ làm việc.

► Sổ nhật ký khách, nhà thầu đến liên hệ công tác.

► Sổ bàn giao ca trực

► Sổ theo dõi tuần tra nhân viên

► Sổ đăng ký thư báo, bưu phẩm, hóa đơn, chứng từ,..

► Sổ bàn giao niêm phong

► Các loại biểu mẫu biên bản.

► Các biểu mẫu bao cáo ngày, tuần, đề xuất.

► Thẻ khách.

► Thẻ xe, vé xe.

2/ Trang bị công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ :

► Máy bộ đàm liên lạc các vị trí

► Máy dò kim loại

► Gậy cao su

► Đèn pin tuần tra

► Gậy sắt 03 khúc

► Roi điện

► Áo mưa, còi

► Ủng, nón bảo hộ.


Share     |    
:
  •  
  •  Mr.Khanh: 0908 059 002
  •  toanviet.hcm@vissvn.com
  •  
cong ty bao ve, dich vu bao ve