>
Hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý


QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (CHỈ HUY TRƯỞNG)

Tại các mục tiêu được bảo vệ, chúng tôi xây dựng một cơ chế quản lý mục tiêu và quản lý nhân viên bảo vệ trực tiếp và thường xuyên, mỗi mục tiêu được điều hành bởi một chỉ huy trưởng (đội trưởng) có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy và phối hợp với các bên chức năng có liên quan. Bên cạnh đó chúng tôi phát huy năng lự tực giác và quản lý chéo của mỗi nhân viên bảo vệ, đảm bảo tối đa tính chuyên nghiệp và mục đích an ninh an toàn tối đa cho khách hàng.

Hoạt động tại các mục tiêu được kiểm tra, giám sát thông qua đội cơ động. Đội giám sát được tiến hành kiểm tra thường xuyên và ngẫu nhiên tại các mục tiêu, đảm bảo tính trung thực, độc lập tính khách quan của hệ thống quản lý nghiệp vụ. Đồng thời góp phần nâng cao tính tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên.

ĐIỀU HÀNH TRỰC TIẾP

Ban Giám Đốc Công ty Toàn Việt thường xuyên tiến hành kiểm tra nghiệp vụ tại các mục tiêu, các thành viên phòng nghiệp vụ được phân công thực hiện công tác quản lý trực tiếp, bất kể địa điểm và thời gian, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết tập thể Công ty và tạo tinh thần dân chủ dựa trên mối quan hệ bình đẳng và cởi mở.

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Công tác bồi dưỡng giữa đội trưởng các mục tiêu được tổ chức định kỳ hàng quý nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ quản lý trong các khóa học, bên cạnh đó các  nhân viên bảo vệ thường xuyên được tu nghiệp, cập nhật các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đảm bảo tối đa năng lực nhân viên và chất lượng dịch vụ Toàn Việt cung cấp.

ĐIỀU ĐỘNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ ĐỊNH KỲ

Nhằm đem lại cho khách hàng sự hài lòng về cung cấp dịch vụ bảo vệ tránh nhân viên làm việc thời gian dài tại mục tiêu quen biết cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, các nhân viên bảo vệ sẽ được điều động luân chuyển giữa các mục tiêu định kỳ từ ba đến sáu tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Mục đích của hoạt động này là đảm bảo tối đa nhu cầu an ninh - An toàn của khách hàng, đồng thời phát huy tinh thần và ý thức của mỗi nhân viên bảo vệ.

Ngoài ra, chúng tôi cũng gián tiếp quản lý công tác nghiệp vụ và động viên tinh thần nhân viên thông qua các chế độ phúc lợi đảm bảo quyền lợi người lao động, bao gồm bảo hiểm xã hội, công đoán, khen thưởng - kỷ luật v.v..

Share     |    
  •  
  •  Mr.Khanh: 0908 059 002
  •  toanviet.hcm@vissvn.com
  •  
cong ty bao ve, dich vu bao ve